HTML-opas
http://www.iki.fi/pvuorenm/html/
HTML = Hyper-Text Markup Languege / Hypertekstin merkintäkieli
Opas ei pyri täydellisyyteen, vaan olen tehnyt sen itseäni varten ja muiden iloksi.
Finland flag - Suomen lippu sorry - nearly only in Finnish

| NORMAALIVERSIO | FRAME VERSIO |

right.gif KOODIRUNKO - Esimerkki html-tiedosto ja yleistä html:stä

right.gif OTSIKOITA <Hx>
right.gif RIVIN VAIHTO, KAPPALE <BR>, <P>, <BLOCKQUOTE>, <ADDRESS>
right.gif SULKUTAPA <DIV ALIGN=center> ja <CENTER>
right.gif RIVITYS ESTO <NOBR> <WBR>
right.gif TEKSTIN MUOTOILU <B> <I> <TT> <FONT SIZE="+x"> <BLINK> yms.
right.gif ERIKOISMERKKEJÄ < > & Ä ä Ö ö Å å yms.

right.gif VIIVAT <HR>, <HR SIZE=x>, <HR WIDTH=xxx>
right.gif LISTAT JA LUETTELOT <UL> <LI> <OL> <DL> <DT> <DD> yms.

right.gif LINKIT <A HREF=, <A HREF=#, <A NAME=

right.gif KUVAT <IMG SRC=, <A HREF=
right.gif IMAGE-MAP Linkkikuvakartat
right.gif TAUSTA <BODY TYPE=FADEINC BACKGROUND=, <BODY BGCOLOR=

right.gif ESIMUOTOILTU TEKSTI <PRE>
right.gif TAULUKOT <table>, <tr>, <td>, <th> jne.
right.gif KEHYKSET - FRAME
right.gif LOMAKKEET <FORM ACTION

right.gif KOMMENTTI ei näy sivulla. <!-- -->
right.gif VÄRIN MÄÄRITTÄMINEN ...="#RRGGBB", ...=colour
right.gif JIPPOJA
right.gif "KOODIVIESTEJÄ" haettaessa sivua.
right.gif MUITA-OPPAITA


Jos oppaan suhteen on toiveita,
niin kirjoittele.

6.9.2005 tono Petri Vuorenmaa mailto pvuorenm@iki.fi