HTML-opas v.14.11.1997

KUVATup.gif SISÄLLYSLUETTELOON

KUVA SIVULLE - <IMG SRC=

sharks.gif

Esimerkissä:
<IMG SRC="kuvat/sharks.gif">

 • Polku periaatteella: <IMG SRC="tiedoston sijainti ja nimi">
 • Esimerkissä kuva on "kuvat"-hakemistossa, joka on samassa hakemistossa html-tiedoston kanssa.
 • Jos kuva olisi samassa hakemistossa html-tiedoston kanssa, ei osoitepolkua tarvita,
  pelkkä kuvatiedoston nimi riittää. Jolloin linkki olisi muotoa: <IMG SRC="sharks.gif">
 • Polun voi myös tehdä koko URL-osoitteena. esim:
  <IMG SRC="http://www.lehtikanta.fi/pvuorenm/html-ohje/kuvat/sharks.gif">


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  KEHYS - BORDER=

  powrbook.gif

  Esimerkissä:
  <IMG SRC"kuvat/powrbook.gif" BORDER="1">

  powrbook.gif

  Esimerkissä:
  <IMG SRC"kuvat/powrbook.gif" BORDER="4">

 • Linkkikuvissa voi kehyksen määritellä nollaksi, niin kuvaa ympäroivää linkkikehystä ei näytetä.


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  KUVAN SUHDE TEKSTIIN - ALIGN=

  | top | texttop |
  | middle | absmiddle |
  | bottom | absbottom | baseline |
  | left | right |


  Esimerkiksi:
  < IMG SRC="kuvat/sharks.gif" ALIGN=top>

  sharks.gif Teksti sijoittuu kuvan yläreunaan ja kuva on kuin yhdellä rivillä tekstin kanssa ja seuraava rivi alkaa vasta kuvan alta.

 • Tekstin pitäisi olla kuvan yläreunan tasolla.


  Esimerkiksi:
  < IMG SRC="kuvat/sharks.gif" ALIGN=texttop>

  sharks.gif Teksti sijoittuu kuvan yläreunaan ja kuva on kuin yhdellä rivillä tekstin kanssa ja seuraava rivi alkaa vasta kuvan alta.

 • Tekstin korkeimman kohdan pitäisi olla kuvan yläreunan tasolla.


  Esimerkiksi:
  <IMG SRC="kuvat/sharks.gif" ALIGN=middle>

  sharks.gif Teksti sijoittuu kuvan keskelle ja kuva on kuin yhdellä rivillä tekstin kanssa ja seuraava rivi alkaa vasta kuvan alta.

 • Teksti pitäisi olla kuvan keskikohdan tasolla.


  Esimerkiksi:
  <IMG SRC="kuvat/sharks.gif" ALIGN=absmiddle>

  sharks.gif Teksti sijoittuu kuvan keskelle ja kuva on kuin yhdellä rivillä tekstin kanssa ja seuraava rivi alkaa vasta kuvan alta.

 • Tekstin keskikohta pitäisi olla kuvan keskikohdan tasolla.


  Esimerkiksi:
  <IMG SRC="kuvat/sharks.gif" ALIGN=bottom>

  sharks.gif Teksti sijoittuu kuvan alareunaan ja kuva on kuin yhdellä rivillä tekstin kanssa.

 • tekstin x-korkeuden alalalaidan taso pitäisi olla kuvan alareunan tasolla.


  Esimerkiksi:
  <IMG SRC="kuvat/sharks.gif" ALIGN=absbottom>

  sharks.gif Teksti sijoittuu kuvan alareunaan ja kuva on kuin yhdellä rivillä tekstin kanssa.

 • Tekstin alin kohta pitäisi olla kuvan alareunan tasolla.


  Esimerkiksi:
  <IMG SRC="kuvat/sharks.gif" ALIGN=baseline>

  sharks.gif Teksti sijoittuu kuvan alareunaan ja kuva on kuin yhdellä rivillä tekstin kanssa.

 • Tekstin x-korkeuden alalalaidan taso pitäisi olla kuvan alareunan tasolla eli sama kuin "bottom".


  Esimerkiksi:
  <IMG SRC="kuvat/sharks.gif" ALIGN=left>

  Tekstiä ennen kuvan sijoittamista. sharks.gif Kuva suljettu vasemmalle. Kuva sijoittuu ihan vasempaan reunaan ja teksti kiertää kuvaa. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx.xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx.


  Esimerkiksi:
  <IMG SRC="kuvat/sharks.gif" ALIGN=right>

  Tekstiä ennen kuvan sijoittamista.sharks.gif Kuva suljettu oikealle. Kuva sijoittuu ihan oikeaan reunaan ja teksti kiertää kuvaa. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx.xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx.


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  TILAA YMPÄRILLE - hspace= ja vspace=

 • h = horisontal - vaaka
 • v = vertical - pysty


  Esimerkissä:
  <IMG hspace="50" SRC="kuvat/sharks.gif" ALIGN=LEFT>

  Tekstiä ennen kuvaa. sharks.gif xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx.xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx.


  Esimerkissä:
  <IMG vspace="20" SRC="kuvat/sharks.gif" ALIGN=LEFT>

  Tekstiä ennen kuvaa. sharks.gif xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx.xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx.


  Esimerkissä:
  <IMG hspace="50" vspace="20" SRC="kuvat/sharks.gif" ALIGN=LEFT>

  Tekstiä ennen kuvaa. sharks.gif xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx.xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx.


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  KOKO - HEIGHT= WIDTH=

 • height = korkeus
 • width = leveys

  ( Esimerkeissä käytetty samaa kuvaa! )

  Esimerkissä:
  <IMG SRC="kuvat/sharks.gif">

  sharks.gif

 • Siis ilman kokoarvoja jolloin selari lataa kuvan ja jatkaa sitten vasta sivun latausta eteenpäin tai näyttää sivun vasta kun kaikki kuvat on luettu.


  Esimerkissä:
  <IMG SRC="kuvat/sharks.gif" WIDTH="113" HEIGHT="85">

  sharks.gif

 • Siis kokoarvoilla, jolloin kuvalle varataan paikka tekstin latautuessa ja teksti voidaan näyttää ennen "raskaita" kuvia.


  Esimerkissä:
  <IMG SRC="kuvat/sharks.gif" WIDTH="50" HEIGHT="30">

  sharks.gif

 • Kuva pakotettu kokoon.


  Esimerkissä:
  <IMG SRC="kuvat/sharks.gif" WIDTH="200" HEIGHT="100">

  sharks.gif

 • Kuva pakotettu kokoon.


  Esimerkissä:
  <IMG SRC="kuvat/sharks.gif" WIDTH="200">

  sharks.gif

 • Kuvan korkeuden laskee kone.


  Esimerkissä:
  <IMG SRC="kuvat/sharks.gif" WIDTH="400" HEIGHT="5">

  sharks.gif

 • Kuva pakotettu kokoon.


  Esimerkissä:
  <IMG SRC="kuvat/sharks.gif" WIDTH="70%">

  sharks.gif

 • Eli 50% ikkunan leveydestä. Eli jos muutat ikkunan kokoa niin kuvakin muuttuu kooltaan.  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  ALT= Määre
  (tekstillinen kuvaus kuvasta)

  Esimerkissä:
  <IMG SRC="joku.gif">

  Esimerkissä:
  <IMG SRC="joku.gif" ALT="joku.gif">

  joku.gif


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  LOW - ALOITUSKUVA

 • Kuvasta voidaan ladata niinsanottu aloituskuva, joka on tiedostoltaan pieni ( mustavalko / pakattu ) kun määritellään LOWSRC=. Tällöin selari lataa ensin LOWSRC-kuvan, ja kun muut osat on ladattu, ladataan LOWSRC:n päälle vielä lopullinen SRC-kuva, eli katsoja saa lähes heti jonkinlaisen kuvan sivulle ja voi sitten odottaa lopullisen kuvan latautumista tai jatkaa taas muualle.
 • Ominaisuus on erittäin hyvä suuremmissa map-kuvakartoissa jolloin selaaja voi heti low-kuvan tultua nähdä mitä linkkejä kartassa on eikä tarvi odottaaaaaa kuvaa latautuvaksi, varsinkin jos on hidas modeemilinja.

  Voit ladata sivua uudelleen (Reload) niin näet low-kuvien latautumisen.

  Esimerkissä mustavalko .gif aloituskuvana:
  <IMG LOWSRC="kuvat/sharkslo.gif" SRC="kuvat/sharkslo.gif">

  sharkslo.gif sharks.gif sharkslo.gif LOW-versio


 • Esimerkissä jpg. aloituskuvana:
  <IMG LOWSRC="kuvat/sharkslo.jpg" SRC="kuvat/sharks.gif">

  sharkslo.jpg sharks.gif sharkslo.jpg LOW-versio


 • Esimerkissä pienennetty jpg. aloituskuvana, joka pakotetaan lopullisen kuvan kokoiseksi:
  <IMG WIDTH="113" HEIGHT="85" LOWSRC="kuvat/sharkspi.jpg" SRC="kuvat/sharks.gif">

  sharkspi.jpg sharks.gif sharkspi.jpg LOW-versio suurennettu sharkspi.jpg koosta (28x21).


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  Linkki avaa kuvan omaksi sivuksi - <A HREF=

 • sharks.gif koko n. 32 Kt

  Esimerkissä viitattu linkki suoraan kuvaan:
  <A HREF="kuvat/sharks.gif">sharks.gif</A> koko n. 32 Kt

 • sharks.jpg n. 32 Kt
 • Idefix.tif n. 192 Kt - (avaa varmaan apuohjelmaan tai kysyy levylle tallentamista)


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON
  HTML-opas