HTML-opas v.7.11.2000

ERIKOISMERKKEJÄ


 • Jos ISO-8859-1 merkistö ( 8-bittinen ) on käytössä ei tätä välttämättä tarvitse huomioida.
 • Tulevaisuudessa ehkä standardi ISO-10646

 • Ladattaessa sivuja suoraan Macin levyltŠ niin pitää koodata erikoismerkit jäljempänä olevan taulukon mukaan,
  muuten  ääkkösistä tulee tämmösiä   ŠŠkkšsiŠ. Serveriltä tuleva sivu on ihan ok.
  Huom:
  Macissa on aina ollut 8-bittinen merkkijŠrjestelmŠ.
  Sen on vain kahdeksannen bitin osalta pŠŠosin erilainen kuin InternetissŠ kŠytettŠvŠ ISO-Latin1 merkistš; joitakin samoja merkkikoodeja on.
  Eli MacissŠ ei ole koskaan ollut 7-bittistŠ merkkijŠrjestelmŠŠ.
  Jostain kumman syystŠ nŠitŠ 7-bittisiŠ vastineita (Š=ä jne) nimitetŠŠn escape koodeiksi, vaikka ne eivŠt edes sisŠllŠ escape merkkiŠ!?!!!

  Lisätietoa:

 • http://www.uni-passau.de/~ramsch/iso8859-1.html
 • http://www.utoronto.ca/webdocs/HTMLdocs/NewHTML/iso_table.html
 • http://www.natural-innovations.com/boo/doc-charset.html

  Merkki entiteetillä = Entiteetti = ISO-Latin1 koodi = Selite (Merkki ISO-Latin koodilla)
  
  ERIKOISEMMAT
  " = "  = " = Lainausmerkki "tuuma" / quotation (")
  & = &   = & = ET-merkki / ampersand (&)
  < = &lt;   = &#60; = / less-than sign (<)
  > = &gt;   = &#62; = / greater-than sign (>)
    = &nbsp;  = &#160; = Kiinteä sananväli / non-breaking space ( )
  ­ = &shy;   = &#173; = Tavuviiva / softhyphen (­)
  © = &copy;  = &#169; = Copyright-symboli (©)
  ® = &reg;   = &#174; = Rekisteröity tavaramerkki / registered trademark (®)
  § = &sect;  = &#167; = Pykälä / sestion sign (§)
  ¢ = &cent;  = &#162; = /cent sign (¢)
  £ = &pound;  = &#163; = Punta / pound sterling (£)
  ¥ = &yen;   = &#165; = Jeni / yen sign (¥)
  « = &laquo;  = &#171; = / left angle quote («)
  » = &raquo;  = &#187; = / right angle quote (»)
  ª = &ordf;  = &#170; = / feminine ordinal (ª)
  ¤ = &curren; = &#164; = / general currency sign (¤)
  ¬ = &not;   = &#172; = / not sign (¬)
  ¯ = &macr;  = &#175; = / macron accent (¯)
  ° = &deg;   = &#176; = / degree sign (°)
  ± = &plusmn; = &#177; = / plus or minus (±)
  º = &ordm;  = &#186; = / masculine ordinal (º)
  ÷ = &divide; = &#247; = / division sign (÷)
  ß = &szlig;  = &#223; = / small sharp s, German (ß)
  µ = &micro;  = &#181; = / micro sign (µ)
  ¶ = &para;  = &#182; = / paragraph sign (¶)
  · = &middot; = &#183; = / middle dot (·)
  ¡ = &iexcl;  = &#161; = / inverted exclamation (¡)
  ¿ = &iquest; = &#191; = / inverted question mark (¿)
  Æ = &Aelig;  = &#198; = / capital AE diphthong (Æ)
  æ = &aelig;  = &#230; = / small ae diphthong (æ)
  
  ÄÄKKÖSET
  ¨ = &uml;   = &#168; = / umlaut (dieresis) (¨)
  Ä = &Auml;  = &#196; = / capital A, dieresis (Ä)
  ä = &auml;  = &#228; = / small a, dieresis (ä)
  Ï = &Iuml;  = &#207; = / capital I, dieresis (Ï)
  ï = &iuml;  = &#239; = / small i, dieresis (ï)
  Ö = &Ouml;  = &#214; = / capital O, dieresis (Ö)
  ö = &ouml;  = &#246; = / small o, dieresis (ö)
  Ü = &Uuml;  = &#220; = / capital U, dieresis (Ü)
  ü = &uuml;  = &#252; = / small u, dieresis (ü)
  Ë = &Euml;  = &#203; = / capital E, dieresis (Ë)
  ë = &euml;  = &#235; = / small e, dieresis (ë)
  
  RUOTSALAISET OOT
  Å = &Aring;  = &#197; = / capital A, ring (Å)
  å = &aring;  = &#229; = / small a, ring (å)
  
  HEITTO OIKEALLE
  ´ = &acute;  = &#180; = / acute accent (´)
  Á = &Aacute; = &#193; = / capital A, acute accent (Á)
  á = &aacute; = &#225; = / small a, acute accent (á)
  É = &Eacute; = &#201; = / capital E, acute accent (É)
  é = &eacute; = &#233; = / small e, acute accent (é)
  Í = &Iacute; = &#205; = / capital I, acute accent (Í)
  í = &iacute; = &#237; = / small i, acute accent (í)
  Ó = &Oacute; = &#211; = / capital O, acute accent (Ó)
  ó = &oacute; = &#243; = / small o, acute accent (ó)
  Ú = &Uacute; = &#218; = / capital U, acute accent (Ú)
  ú = &uacute; = &#250; = / small u, acute accent (ú)
  
  HEITTO VASEMMALLE
  À = &Agrave; = &#192; = / capital A, grave accent (À)
  à = &agrave; = &#224; = / small a, grave accent (à)
  È = &Egrave; = &#200; = / capital E, grave accent (È)
  è = &egrave; = &#232; = / small e, grave accent (è)
  Ì = &Igrave; = &#204; = / capital I, grave accent (Ì)
  ì = &igrave; = &#236; = / small i, grave accent (ì)
  Ò = &Ograve; = &#210; = / capital O, grave accent (Ò)
  ò = &ograve; = &#242; = / small o, grave accent (ò)
  Ù = &Ugrave; = &#217; = / capital U, grave accent (Ù)
  ù = &ugrave; = &#249; = / small u, grave accent (ù)
  
  HATTU
  Â = &Acirc;  = &#194; = / capital A, circumflex accent (Â)
  â = &acirc;  = &#226; = / small a, circumflex accent (â)
  Ê = &Ecirc;  = &#202; = / capital E, circumflex accent (Ê)
  ê = &ecirc;  = &#234; = / small e, circumflex accent (ê)
  Î = &Icirc;  = &#206; = / capital I, circumflex accent (Î)
  î = &icirc;  = &#238; = / small i, circumflex accent (î)
  Ô = &Ocirc;  = &#212; = / capital O, circumflex accent (Ô)
  ô = &ocirc;  = &#244; = / small o, circumflex accent (ô)
  Û = &Ucirc;  = &#219; = / capital U, circumflex accent (Û)
  û = &ucirc;  = &#251; = / small u, circumflex accent (û)
  
  MATO
  Ã = &Atilde; = &#195; = / capital A, tilde (Ã)
  ã = &atilde; = &#227; = / small a, tilde (ã)
  Ñ = &Ntilde; = &#209; = / capital N, tilde (Ñ)
  ñ = &ntilde; = &#241; = / small n, tilde (ñ)
  Õ = &Otilde; = &#213; = / capital O, tilde (Õ)
  õ = &otilde; = &#245; = / small o, tilde (õ)
  
  ALAMATO
  ¸ = &cedil;  = &#184; = / cedilla (¸)
  Ç = &Ccedil; = &#199; = / capital C cedilla (Ç)
  ç = &ccedil; = &#231; = / small c, cedilla (ç)
  
  YLIVEDETTY
  Ø = &Oslash; = &#216; = / capital O, slash (Ø)
  ø = &oslash; = &#248; = / small o, slash (ø)
  
  

  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON
  HTML-opas