HTML-opas v.14.11.1997

RIVIN VAIHTOJA JA KAPPALEITAup.gif SISÄLLYSLUETTELOON

RIVIN VAIHTO <BR>

 • Tekstinkäsittelyohjelman rivinsiirtoja ei huomioida joten ne on laitettava koodilla.

  Esimerkki:

  tässä<BR>
  esimerkiksi<BR>
  käytetty<BR>
  rivinvaihtoja.


  CLEAR= täsmentimen avulla voi pakottaa rivin alkamaan oikealle tai vasemmalle tasatun kuvan jälkeisessä tyhjässä tilassa.

  Vaihtoehdot:
  CLEAR= | left | right | all |
  jotka kertovat mistä tyhjää tilaa etsitään ennen tekstin jatkamista.
  all = tyhjää tilaa etsitään kunnes sen paremmin vasemmalla kuin oikealla ei enää ole kuvia.
  ( esim: <BR CLEAR=left> )


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  UUSI KAPPALE <P>

  Esimerkki:

  <P>Tässä malliksi yksi kappale ja hiukan tekstiä vielä että tilaa täyttyisi enemmän jotta kuva muodostuisi html- komennon vaikutuksesta.

  <P>Heti perään toinen kappale jotta näkyisi että kappale jättää tyhjää tilaa edelleen.


  ALING= täsmentimen avulla kappaleen voi sulkea sivusuunnassa täsmentimellä:
  ALING= | center | right |

  Esimerkissä: <P ALIGN=center>

  Tässä esimerkissä kappale on suljettu keskelle<BR>
  eli kappale on keskitetty.


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  OSOITEKAPPALE <ADDRESS>

  Esimerkki:

  Nimi
  Osoite
  Yhteystiedot


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  LAINAUSKAPPALE <BLOCKQUOTE>

  Esimerkki:
  Kappale BLOCKQUOTE tagilla tehtynä. Huomaa että sisennys on tehty kummaltakin puolelta. xxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxx xx xx xxx.

  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON
  HTML-opas