HTML-opas v.14.11.1997

TEKSTIN MUOTOILUup.gif SISÄLLYSLUETTELOON

TEHOKEINOJA

<B> Lihava </B>

<I> Kursivi </I>

<I><B> Lihava kursivi </B></I>
- Voit siis yhdistellä.

<U> Alleviivaus </U>
- Ei toimi esimerkiksi vanhemmilla Netscapeilla;

<STRIKE> Yliviivattua tekstiä </STRIKE>

<TT> teletype </TT>
- Konekirjoitustyyli

<BIG> Suurella </BIG>

<SMALL> Pienellä </SMALL>

<SUB> subscript - alaindeksi </SUB>
- Esim: x2+y3

<SUP> superscript - yläindeksi </SUP>
- Esim: e=mc2

<CITE> Lainaus eli citation </CITE>

<CODE> koodia </CODE>

<DFN> Määritelmä eli definition </DFN>
- Esim: Macintosh on tietokone.

<EM> Painotus, korostus eli emphasis </EM>
- Esim: Sinun täytyy tehdä se.

<KBD> Näppäimitöltä syötetty teksti, keyboart </KBD>

<SAMP> Esimerkkiteksti eli sample </SAMP>
- KBD:n seassa erottamaan osaa tekstistä.

<STRONG> Erityisen vahva korostus </STRONG>

<VAR> Muuttuja eli variable </VAR>
- KBD:n seassa osoittamaan muuttujaa tekstistä.


up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

PERUSKOON VAIHTO

<BASEFONT SIZE="1">
 • Tällä voi muuttaa dokumentin tekstinkokoa osassa tai koko dokumentissa.


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  KOKOON PAKOTTAMINEN

  <FONT SIZE="X">tekstiä</FONT>

  FONT SIZE="1"
  FONT SIZE="2"
  FONT SIZE="3"
  FONT SIZE="4"
  FONT SIZE="5"
  FONT SIZE="6"
  FONT SIZE="7"


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  KOON MUUTOS SUHTEESSA PERUSKOKOON

  <FONT SIZE="-+X">tekstiä</FONT>

  FONT SIZE="-2"
  FONT SIZE="-1"
  FONT SIZE="+1"
  FONT SIZE="+2"
  FONT SIZE="+3"
  FONT SIZE="+4"


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  KIRJASINTYYPPI FONT FACE

 • Esimerkkejä:

  Tän rivin pitäisi olla Courier tyypillä
  <FONT FACE="Couriel">Tän rivin pitäisi olla Couriel tyypillä</FONT>

  Tän rivin pitäisi olla Arial tai Helvetica tyypillä
  <FONT FACE="Arial, Helvetica">Tän rivin pitäisi olla Arial tai Helvetica tyypillä</FONT>

 • Kaikki selailuohjelmat ei tunne näitä TAG:eja.


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  VÄRI

  Punaista tekstiä
 • Esimerkissä:
  <FONT COLOR="#FF0000">Punaista tekstiä</FONT>

  Keltaista tekstiä

 • Esimerkissä:
  <FONT COLOR=yellow>Keltaista tekstiä</FONT>

 • Kaikki selailuohjelmat ei tunne näitä TAG:eja.
 • Tekstin värjäys voi sekaannuttaa huomaamasta linkkejä!
 • Katso kohta: "VÄRIN MÄÄRITTÄMINEN"


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  VÄRIN MUUTTAMINEN KOKONAISVALTAISESTI

  <BODY TEXT="#RRGGBB" LINK="#RRGGBB" VLINK="#RRGGBB" ALINK="#RRGGBB">

  TEXT="#RRGGBB" - on tekstin väri.
  LINK="#RRGGBB" - on linkin väri.
  VLINK="#RRGGBB" - on jo vieraillun linkin väri.
  ALINK="#RRGGBB" - on linkin väri hiiren ollessa alaspainettuna.

 • Täsmennin siis BODY-TAG:iin.
 • Karso kohta "VÄRIN MÄÄRITTÄMINEN"


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  VÄLKYTYS

  <BLINK> Välkyttää  </BLINK>

 • Kuvat ei välky tällä!


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

 • Huom: Riippuu selailuohjelmasta miten nämä näkyvät ruudulla.
  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON
  HTML-opas