HTML-opas v.14.11.1997

LOMAKE

<FORM ACTION=

!!!!! KARKEA OHJE - JOTA EI OLE KUMMEMMIN TESTAILTU !!!!!

Sitäpaitsi lomakkeen hyväksikäyttö vaatii palvelimelta käsittelyyn "ohjelmaa".
Joten tämä ei ole ihan joka pojan ja tytön hommaa.


 • ALOITUS FORM ACTION
 • NAPPI INPUT TYPE="radio"
 • RUUTU INPUT TYPE="checkbox"
 • TEKSTIKENTTÄ INPUT TYPE="text"
 • TEKSTIALUE TEXTAREA NAME=xxx
 • VALINTALISTA SELECT NAME="xxx"
 • PAINIKKEET INPUT TYPE=submit tai INPUT TYPE=reset
 • LOPETUS /FORM

 • up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  Lomake aloitetaan koodilla:

  <FORM ACTION="URL" METHOD="POST">

 • URL = osoite jonne lista lähetetään käsiteltäväksi.

  Listan käsittelytavat:

 • POST = lomakkeen sisältö liitetään URL:n jälkeen tulevaan datalohkoon.
 • GET = lomakkeen sisältö liitetään URL:n perään.

  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  Valintanappi

  Sukupuoli:
  Mies
  Nainen

  Esimerkissä:
  <INPUT TYPE="radio" NAME="spuoli" VALUE="mies"> Mies<BR>
  <INPUT TYPE="radio" NAME="spuoli" VALUE="nainen"> Nainen<BR>


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  Valintaruutu

  Mitä internet ohjelmia käytät?
  Mosaic
  Netscape
  Eudora

  Esimerkissä:
  <INPUT TYPE="checkbox" NAME="inohjelma" VALUE="mosaik"> Mosaic<BR>
  <INPUT TYPE="checkbox" NAME="inohjelma" VALUE="netscape" CHECKED> Netscape<BR>
  <INPUT TYPE="checkbox" NAME="inohjelma" VALUE="eudora"> Eudora

 • CHECKED määre on oletusvalinta.


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  Tekstikenttä

 • Normaali
  <INPUT TYPE="text" NAME="xxx" SIZE="32">

 • 32 merkkiä pitkä kenttä mutta vain 10-merkin syöte?
  <INPUT TYPE="text" NAME="xxx" SIZE="32" MAXLENGTH="10">

 • Oletuksena tekstiä.
  <INPUT TYPE="text" NAME="xxx" SIZE="32" VALUE="Nimetön">

 • "Salakirjoitusta" password määrellä.
  <INPUT TYPE="password" NAME="xxx" SIZE="32">


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  Tekstialue

  <TEXTAREA NAME="xxx" ROWS="4" COLS="50">Oletusteksti laatikkoon</TEXTAREA>

 • ROWS = korkeus riveinä
 • COLS = leveys merkkeinä
 • koodien väliin laitettava teksti on ennakkotäyttö laatikkoon.


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  Valintalista

  PONNAHDUSVALIKKO:

  <SELECT NAME="xxx">
  <OPTION> 1
  <OPTION> 2
  <OPTION> 3
  <OPTION> 4
  <OPTION> 5
  </SELECT>


  NÄKYY ENEMMÄN KERRALLA:

  <SELECT NAME="xxx" SIZE="5">
  <OPTION> 1
  <OPTION> 2
  <OPTION> 3
  <OPTION> 4
  <OPTION> 5
  <OPTION> 6
  <OPTION> 7
  <OPTION> 8
  <OPTION> 9
  <OPTION> 10
  </SELECT>


  USEAMMAN KOHTEEN VALINTA LISTASTA:

  <SELECT NAME="xxx" SIZE="5" MULTIPLE>
  <OPTION> 1
  <OPTION SELECTED> 2
  <OPTION SELECTED> 3
  <OPTION> 4
  <OPTION> 5
  <OPTION> 6
  <OPTION> 7
  <OPTION> 8
  <OPTION> 9
  <OPTION> 10

 • OPTION - määre määrittelee rivin
 • OPTION SELECTED - määre määrää rivin lisäksi oletusvalituksi


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  Painikkeet

  tai

  Esimerkissä:
  <INPUT TYPE=submit value="Lähetä lomake"> tai
  <INPUT TYPE=reset value="Palauta lomakeen oletusarvot">


 • up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

  Lopetuskoodi

  </FORM>


  up.gif SISÄLLYSLUETTELOON
  HTML-opas