HTML-opas v.14.11.1997

TAULUKKOup.gif SISÄLLYSLUETTELOON

PARAMETRIT

TAULUKON ALOITUS
<table> - Aloituskoodi.

Määrittelyjä:
border="x" - Kehyksen koko pikseleinä ( Oletuksena on "0" pikseliä )
cellpadding="x" - Solujen seinän ja tekstin välinen tila pikseleinä
cellspacing="x" - Solujen välinen tila pikseleinä
width="x" - Leveys pikseleinä tai prosenttiosuutena ikkunan leveydestä.

TAULUKON OTSIKKO
<caption align=top>TAULUKON OTSIKKO</caption>

Määrittelyjä:
align= | top | bottom | - Otsikko taulukon ylä tai alapuolelle.

RIVIT
<tr> - aloittaa rivin.

Määrittelyjä:
align= | left | center | right | - Vaakasuunnassa vasemmalle | keskelle | oikealle
valign= | top | bottom | middle | - Pystysuunnassa ylös | alas | keskelle

</tr> - lopettaa rivin.

SOLUT
<td> - aloittaa solun (sarake / palsta).

Määrittelyjä:
align= | left | center | right | - Vaakasuunnassa vasemmalle | keskelle | oikealle
valign= | top | bottom | middle | - Pystysuunnassa ylös | alas | keskelle
nowrap - Ei jaa toiselle riville sananvälistä.
rowspan="x" - Solun viemä tila (soluina) riveinä.
colspan="x" - Solun viemä tila (soluina) sarakkeina / palstoina.
width="x" - Leveys pikseleinä tai prosenttoosuutena

</td> - lopettaa solun.

OTSIKKOSOLUT
<th> - Sama kuin solu (td). Teksti on lihavoitua ja keskitettyä.

TAULUKON LOPETUS KOODI
</table> - Taulukon lopetuskoodi viimeiseksi.

up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

MONIMUTKANEN

TAULUKON OTSIKKO
-th- otsikkosolu 2 -th- otsikkosolu 3 -th- otsikkosolu 4 -th- otsikkosolu 5
2 otsikkosolu 1 -th- -td- solu 2 -td- solu 3 -td- solu 4
colspan="3"
eli solu levitetty kolmen solun levyseksi
align=center valign=top
rowspan="3"
Tämä solu vie kolmen rivin tilan.
align=right 4 5
2
-HR- viiva solun sisällä
3 rakent.gif
1 2 3 4
1 2 3 4
2 3 4 5


up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

PALSTALADONTAA

Eka palsta

Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx.

Toka palsta

Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx.
<TABLE BORDER="0" cellspacing="5">
<TD VALIGN=TOP>
<H2>Eka palsta</H2>
Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx.
</TD>

<TD VALIGN=TOP>
<H2>Toka palsta</H2>
Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx.
</TD>
</TABLE>


up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

KEHYKSISTÄ

TABLE BORDER="8" VALIGN=CENTER CELLPADDING="10"


up.gif SISÄLLYSLUETTELOON

VÄREISTÄ

001 002 003 004
005 006 007 008 009
010 011 012 013 014

up.gif SISÄLLYSLUETTELOON
HTML-opas